Na Chomutovsku máme zatím 14 stromů vyhlášených za památné.

Přímo v Chomutově to jsou Platany u SPŠ, Dub u Střelnice a pár kroků od něj Kaštanovníky ve Střelnici. Do Podkrušnohorského zooparku se pak můžete zajít podívat nejen na zvířátka, ale také na Kaštanku, pozoruhodný nejseverněji položený sad plodících kaštanovníků setých, založených v 17. století Jezuity.

V Blatně rostly dvě lípy u kostela v roce 2013 jedna z nich spadla a druhá se stále drží dál :-) nedaleko, v remízku u Šerchova vás čeká majestátní lípa a krásný výhled do krajiny.

Když se vydáte směrem na Kadaň, setkáte se v Málkově se dvěma lípami u kapličky, tedy dnes již jen s jednou lípou, druhou zničila vichřice. Místní obyvatelé místo ní ale zasadili mladou pokračovatelku. Stará lípa, která zůstala, byla vichřicí také poškozena, musela proto být radikálně ořezána.

Pokud budete pokračovat dále a sjedete za chvilku opět vlevo ze silnice do Zelené, najdete tu postupně dvě statné lípy, Zelenská a Ahníkovská. Lípa Ahníkovská už je jen upomínkou na zaniklou obec Ahníkov a lípa samotná je zajímavá i tím, že z jedné strany vypadá, jako by z ní vystupoval slon.

A jedeme dál :) Tentokrát odbočujeme vpravo do Místa. Ještě než vjedeme do obce, nelze si nevšimnout majestátní solitérní lípy na kraji místního hřbitova. Je možné pak pokračovat dále za kulturou na hrad Hasištejn, nebo otočit svého oře, vrátit se zpět na hlavní silnici a pokračovat směrem na Kadaň. Tam ovšem nedojedeme, neboť se vydáme za dalšími památnými stromy do Prunéřovského údolí, který je přírodním parkem a můžete se tu, mimo jiné, kochat například bledulemi jarními a liliemi zlatohlavými. No a vůbec je to tam moc krásné. Cestou po údolní silničce, lemující Prunéřovský potok, potkáte vysokánskou Hasištejnskou lípu a kousek dál tři Smrky u Prunéřovského potoka. K Hornímu a Dolnímu Úbočskému smrku je třeba ještě chvíli pokračovat údolím a pak sjet doprava k chatkám a zanechat tam svého oře. Jestli chcete mít exkurzi po památných stromech Chomutovska kompletní, vyšplhejte ještě do Volyně. Respektive kousek před obcí roste překrásný javor klen. Stejně jako všude jinde, i na Chomutovsku rostou věkovité stromy, které za památné vyhlášené nejsou, ale jsou neméně pozoruhodné. Některé z nich jsou na památné i navržené, ale dosud nebyly vyhlášeny.

Za dalšími zajímavými stromy je třeba zajet do Března. Tady je stromů doslova úroda, jsou tu hned tři. Dub svaté Anny, Dub u kaple Černé matky Boží a u nádraží Jírovec sv. Kryštofa. Zbývající stromy rostou opět přímo v Chomutově. Dub u mateřské školky a převážně dubová Alej na Kamenném vrchu.