Návrh na vyhlášení památné stromu může dát orgánu ochrany přírody kdokoliv. Je nutné zjistit tyto údaje:

 

Obec :

Katastrální území :

Parcelní číslo :

Popis lokality :.

Počet jedinců :

V návrhu na vyhlášení

Dendrometrické údaje o stromu

Druh dřeviny :

Obvod kmene (v 1,3 m) : v cm

Výška stromu :   m

Výška koruny :  m                                                

Šířka koruny :  m