Buky a javory v Gabrielce

kategorie: přírodní rezervace

rozloha: 64,621 ha

rozloha ochranného pásma: 25,43 ha

předmět ochrany: ochrana starých dobře zmlazujících porostů buku náhorní plošiny Krušných hor s příměsí javoru

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Kalek

katastrální území: Gabrielina Huť

překryv s dalšími druhy územní ochrany: ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská

datum vyhlášení: 1.12.2000

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od: 1.1.2000 - 31.12.2009

minimální nadmořská výška: 570

maximální nadmořská výška: 750

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušnohorské podhúří vlastní