Lokalita břízy ojcovské u Volyně

kategorie: přírodní památka

rozloha: 1,49 ha

ochranné pásmo: ze zákona

předmět ochrany: ojedinělá lokalita břízy ojcovské

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Výsluní

katastrální území: Volyně u Výsluní

datum vyhlášení: 17.1.1986 Okresním národním výborem v Chomutově

příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1.1998 do 31.12.2007

minimální nadmořská výška: 692 m

maximální nadmořská výška: 720 m

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušnohorské podhúří vlastní