Květnovská lipová alej

Obec: Blatno

Katastrální území: Květnov u Chomutova

Parcelní číslo: 627, 559, 286

Popis lokality: Lipová alej lemuje polní cestu z obce ke kostelu Navštívení P. Marie.

V návrhu na vyhlášení

 

Alej byla měřena nejdříve od pravé strany čelem ke kostelu a druhá strana aleje poté od kostel směrem k obci.

 

1.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 248 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m

 

2.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 232 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m

 

3.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 188 cm

Výška stromu: 30 m

Výška koruny: 26 m

Šířka stromu: 5 m


4.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 144 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m

Stáří: 200 let

 

5.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 203 cm

Výška stromu: 30 m

Výška koruny: 26 m

Šířka stromu: 5 m


6.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 182 cm

Výška stromu: 28 m

Výška koruny: 24 m

Šířka stromu: 5 m


7.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 216 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m


8.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 215 cm

Výška stromu: 29 m

Výška koruny: 25 m

Šířka stromu: 5 m


9.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 197 cm

Výška stromu: 30 m

Výška koruny: 25 m

Šířka stromu: 5 m

 

10.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 204 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m


Stromy měřené od kostela k obci

 

11.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 427 cm

Výška stromu: 31 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m

 

12.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 214 cm

Výška stromu: 29 m

Výška koruny: 24 m

Šířka stromu: 5 m

 

13.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 191 cm

Výška stromu: 31 m

Výška koruny: 27 m

Šířka stromu: 5 m

 

14.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 213 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m

 

15.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 199 cm

Výška stromu: 30 m

Výška koruny: 25 m

Šířka stromu: 5 m

 

16.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 196 cm

Výška stromu: 28 m

Výška koruny: 24 m

Šířka stromu: 5 m

 

17.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 264 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m

 

18.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 181 cm

Výška stromu: 27 m

Výška koruny: 23 m

Šířka stromu: 5 m

 

19.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 201 cm

Výška stromu: 28 m

Výška koruny: 24 m

Šířka stromu: 5 m

 

20.

Druh dřeviny: Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 256 cm

Výška stromu: 32 m

Výška koruny: 28 m

Šířka stromu: 5 m