Lípa ve Výsluní

Obec : Výsluní

nadmořská výška : 745 m.n.m.

Katastrální území : Výsluní

Parcelní číslo : 851/1

Popis lokality : Strom roste na náměstí města Výsluní, které je vytvořeno jako park založený před více než 100 lety. Park je registrovaný významný krajinný prvek.

v návrhu na vyhlášení

Specifikace dřeviny

Druh dřeviny : lípa srdčitá - Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : těžko změřitelný :-)

Výška stromu : 4 m

Výška koruny : 2 m 

Šířka koruny : 4 m

Stáří : 300 let 

Zdravotní stav : uspokojivý

Zaměření stromů: Severní šířka 50°27.947´ Východní délka 013°14.307´

Zajímavost : Lípa si vytvořila nové vyživovací kořeny pomocí, kterých vyživuje svojí korun. Pokusili jsme se tyto kořeny zachytit na detailu fotky zcela dole. Vytvoření těchto kořenů je specialita právě lip. Tyto kořeny se vytvářejí v dutině stromu a můžete je vidět také u Mikulovické lípy, Ahníkovské lípy atd.