Lípa u obce Strážky

Obec: Křimov

Katastrální území: Strážky u Křimova

Parcelní číslo: 180, 253

Popis lokality: Strom roste po pravé straně směrem od Krásné Lípy k obci Křimov, podél bývalé silnice č.7 Naproti lípě je odbočka ze silnice k obci Strážky.

V návrhu na vyhlášení

Druh dřeviny: Lípa srdčitá - Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m): 418 cm

Výška stromu : 18 m

Výška koruny : 16 m

Šířka koruny : 12 m

Stáří : 250 let

Zdravotní stav : dobrý