Dolní úbočský smrk

Obec : Místo

Katastrální území : Vysoká Jedle

nadmořská výška:

Parcelní číslo: 204

 

Popis lokality : roste ve svahu u Prunéřovského potoka u lesní komunikace

 

Datum vyhlášení: 28. 1. 2004

 

Druh dřeviny : smrk ztepilý - Picea abies

Obvod kmene (v 1,3 m) : 370 cm

Výška stromu : 42 m

Výška koruny : 32 m

Šířka koruny : 7 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : dobrý 

důvod ochrany: mimořádné rozměry a genetická hodnota

Mapa Dolní úbočský smrk