Hasištejnská lípa

Obec : Místo

Katastrální území : Místo                                  

Parcelní číslo : 674 

 

Popis lokality : roste na břehu u Prunéřovského potoka, pod hradem Hasištejn

Počet jedinců : 1

 

Datum vyhlášení : 28. 1. 2004

 

druh dřeviny : lípa srdčitá (Tilia cordata)

Obvod kmene (v 1,3 m) :  420 cm

Výška stromu :  21 m

Výška koruny :  15 m                                      Šířka koruny :  17 m

Stáří :  300 let                                               Zdravotní stav : dobrý, v minulosti poškozena bleskem

 

důvod ochrany : mimořádné rozměry a genetická hodnota

v roce 2003 a 2006 arboristické ošetření stromu
Mapa Hasištejnská lípa