Horní úbočský smrk

Obec : Místo

Katastrální území : Vysoká Jedle                               

Parcelní číslo : 204

 

Popis lokality : roste ve svahu u Prunéřovského potoka u lesní komunikace

Datum vyhlášení: 28. 1. 2004

 

druh dřeviny : smrk ztepilý -  Picea abies

Obvod kmene (v 1,3 m) :  320 cm

Výška stromu :  39 m

Výška koruny :  31 m                                              Šířka koruny :  8 m

Stáří : 300 let                                                        Zdravotní stav : dobrý

 

důvod ochrany: mimořádné rozměry a genetická hodnota

Mapa Horní úbočský smrk