Lípa v Místě na hřbitově

Obec : Místo

Katastrální území : Místo

nadmořská výška :

Parcelní číslo : 315

Popis lokality : roste v obci Místo na hřbitově u zdi

Datum vyhlášení : 21. 1. 2004

Druh dřeviny : lípa srdčitá - Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 675 cm

Výška stromu : 16 m

Výška koruny : 14 m

Šířka koruny : 16 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : velmi dobrý

Důvod ochrany : rozměry a stáří

V roce 2009 arboristické ošetření stromu

Mapa Lípy v Místě na hřbitově