Kaštanka

Obec : Chomutov

Katastrální území : Chomutov I.                               nadmořská výška: 330 m.n.m. 

Parcelní číslo: 4750/3 

 

Popis lokality : kaštanovníkový sad v areálu Podkrušnohorského zooparku

 

Počet jedinců : 133 stromů

 

Datum vyhlášení: 23. 4. 1976

 

Druh dřeviny : kaštanovník setý - Castanea sativa 

Obvod kmene (v 1,3 m) :  100 – 665 cm

Stáří :  20 – 350 let                                               Zdravotní stav :  uspokojivý

 

Údaje z literatury:

Jedna z nejstarších výsadeb kaštanovníku setého na území České republiky a nejseverněji položenou kaštanku v Evropě. Podle dostupných informací byla založena v roce 1690 a výsadba pokračovala až do vyhnání jezuitů z Chomutova 1774. Existence kaštanovníkového sadu doložena již z dob Bohuslava Balbína z roku 1679. Kaštanovník tu přirozeně zmlazuje. V současné době je zde možné pozorovat všechna vývojová stádia kaštanovníku od semenáčků, vegetativně vzniklých jedinců z pařezových výmladků, středověké stromy až po veterány, které svým věkem zasahují do doby, kdy sem byl tento taxon introdukován.

Kaštanka byla vysazena chomutovskými jezuity za účelem zajištění potravy pro místní obyvatele a zabránění případnému hladomoru v době nepříznivých pro zajištění dostatku obilí. 

Mapa Kaštanky