Lípy u kostela v Blatně

Obec : Blatno

Katastrální území : Blatno u Chomutova                    nadmořská výška: 677 m.n.m. 

Parcelní číslo: 41 

 

Popis lokality : rostou u kostela v obci Blatno

Počet jedinců : 1

 

Datum vyhlášení: 21. 1. 2004 

           

druh dřeviny : lípa srdčitá - Tilia cordata 

Obvod kmene (v 1,3 m) :  705 cm 

Výška stromu :  20 m

Výška koruny :  19 m                                             Šířka koruny : 18 m 

Stáří : 300 let                                                       Zdravotní stav : narušení kmene 

 

důvod ochrany: strom mimořádných rozměrů, vysokého stáří a estetické hodnoty 

 

Zaměření stromu:    Severní šířka 50 °30.726´      Východní délka 013°21.543´

 

1.6. 2013 došlo k silnému poškození druhé lípy, která rostla u kostela.

Došlo k hnití kořenové soustavy a následnému statickému selhání lípy.

Lípa byla Magistrátem Města Chomutova dne 12.11.2013 rozhodnutím

zrušena ochrany památného stromu dle ust. § 46 zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny.

 

Dendrometrické rozměry druhé lípy, kterou můžeme vidět ještě na

archivních fotografiích.

 

Obvod kmene (v 1,3 m) : 535 cm

Výška stromu: 21 m

Výška koruny: 17 m

Šířka koruny: 17 m

Stáří: 300 let

Mapa Lípy u kostela v Blatně