Dub u Červeného hrádku

Obec : Jirkov

Katastrální území : Červený Hrádek u Jirkova

nadmořská výška :

Parcelní číslo: 153/11, 156/2

Popis lokality : Strom roste u koupaliště nedaleko ovocných sadů v Jirkově, blízko bývalé silnice č.13,

která dříve vedla kolem obce Vysoká Pec a pokračovala pod úpatím Krušných hor do Ústí nad Labem.

Datum vyhlášení : 23.4.1976

Druh dřeviny : Dub letní – Quercus robur

Obvod kmene (v 1,3 m) : 597 cm

Výška stromu : 22 m 

Šířka koruny : 23 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : velmi dobrý

 

Důvod ochrany : mimořádné rozměry a genetická hodnota

Arboristicky ošetřen v roce 1996