Jasan u cesty

Obec : Červený Hrádek u Jirkova

Katastrální území : Červený Hrádek u Jirkova               

Parcelní číslo : 323                                                                   

Popis lokality : Strom roste po levé straně silnice směrem z obce Červený Hrádek u Jirkova do obce Drmaly

Datum vyhlášení : 12.1. 2009

 

Druh dřeviny : Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior

Obvod kmene (v 1,3 m) :  540  cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny : 15 m                                                 Šířka koruny :  7 m

Stáří : 300 let                                                          Zdravotní stav : dobrý

 

Důvod ochrany : mimořádné rozměry a genetická hodnota