Syn.: Orchis sambucina (L.), Dactylorhiza latifolia L. Soó

Čeleď: Orchidaceae Juss. - vstavačovité

Rozšíření: Evropa, od Skandinávie až po Středozemí, v západní Evropě se spíše nevyskytuje, v jižní části Evropy je pouze v horských částech, ve východní Evropě se nachází po horní tok Dněpru a Kavkaz. U nás se vyskytuje v podhorských a horských oblastech.   V Krušných horách se vyskytuje v okrese Chomutov pouze na pěti lokalitách, což jsou i jediné lokality v Ústeckém kraji. Dále se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. V Krušných horách se dále nachází lokality v Karlovarském kraji. Z pohledu ČR se nachází lokality v okolí Prahy, na Šumavě, v Orlických horách, v Jesenících, v Beskydech a v Bílých Karpatech.  

Stanoviště: půdy kyselejší, nevápnité, osluněné vysychavé pastviny a louky, přechodová pásma lesa a pastviny, prosluněné řídké lesní porosty. Kvete od konce dubna do května. Nesnese plné zastínění. 

Popis: nejnižší prstnatec, dosahuje výšky 10 - 25 cm, na stanovištích se vyskytuje ve dvou barevných variantách a to ve smetanové a fialové formě (fialová je vzácnější). Plodem je tobolka. Na rozdíl od některých prstnatců nemá skvrnité listy.  

Doba květu: od dubna do začátku května

Ochrana a ohrožení: silně ohrožený druh naší květeny a ve stejné kategorii je i chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Druh je konkurenčně slabý. Důvodem vymizení druhu je především upuštění od kosení či pastvy na loukách, což způsobuje postupný zapoj bylinného patra a zástin což způsobuje jeho ústup.

Autor článku: Rostislav Vošický

Video druhu:

 

Mapa rozšíření