Syn.: Orchis stabiana Tenore, O. macula susp. occidentalis, O. Schwarz, O. vernalis 

Čeleď: Vstavačovité (Orchidaceae) Juss. 

 

Rozšíření: areál druhu zahrnuje skoro celou Evropu, severní Afriku, Blízký východ, v ČR se  současné době vyskytuje v západních Čechách - Karlovarsko a Ústecko a na jižní Moravě, často se vyskytuje i poddruh vstavač mužský znamenaný, který je u nás mnohem běžnější

Stanoviště: chudé travnaté porosty, staré ovocné sady, přechody mezi lesem a loukou, na půdách v neutrálním pH, roste od pahorkatiny až do hor, 

Popis: vytrvalá 20 - 60 cm vysoká bylina, s kulovitými a nebo elipsoidními hlízami se silnými kořeny. Lodyha přímá, slabě rhovaná, zelená, někdy fialově naběhlá, při bázi šupinatá, olistěná  dolní polovině,  horní polovině bezlistá. Listy v počtu 4-8 jsou růžicovitě rozprostřené až polovzpřímené, podlouhle kopinaté, špičaté, mají délku 7 - 22 cm, a šířku 1,5 - 3,2 cm. Květenství je husté, válcovité, mnohokvěté, dosahuje délku až 20 cm. Listeny jsou drobné, špičaté, nafialovělé, dolní přibližně stejně dlouhé jako semeníky. Semeník je válcovitý, zkroucený. Květy větší, nápadné, různě sytě růžové až nachové a zcela vzácně bílé. Zevní okvětní lístky jsou oválné, tupé nebo krátce zašpičatělé, postranní jsou zevně vytočené s přední polovinou většinou převislou, dlouhé 7-16 mm, prostřední zevní polovzpřímený nebo skloněný spolu s vnitřními kratšími, vejčitými okvětními lístky do neúplné přilby. Pysk s ostruhou je při bázi světlejší, nachově tečkovaný, trojlaločný s prostředím lalokem jen o málo delším než oba postranní, oválné laloky, má délku 8 - 16 mm a šířku 8 - 18 mm. Ostruha je dosti šíhlá, má délku 11 - 21 mm, směřuje šikmo dozadu. Plodem jsou oválné tobolky, které obsahují velké množství semen.   

Doba květu: květen až červen

Ochrana a ohrožení: kriticky ohrožený druh naší květeny a silně ohrožený druh podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Druh je ohrožen především díky existenci na několika lokalitách. Patří k našim nejvzácnějším orchidejím. 

Autor článku: Rostislav Vošický

Video o druhu:

Mapa rozšíření: