V rámci projektu Orchideje Kadaňsko, Podbořansko jsme vytvořili soubor cvičných listů, v kterých si můžete vyzkoušet jaké znalosti jste o lokalitě získali.

V rámci projektu jsme se věnovali lokalitám:

- přírodní památka Louka vstavačů u Černýše

- významný krajinný prvek Horní Halže

- významný krajinný prvek Kryrská stráň 

- významný krajinný prvek Louka vstavačů u Pastvin

Orchideje kterým jsme se věnovali:

- vstavač mužský (Orchis mascula)

- vstavač nachový (Orchis purpurea)

- prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

 

Soubor cvičných listů

1. Cvičný list pro děti od 5 - 10 let 

2. Cvičný list pro děti od 11 - 15 let